Գործնական աշխատանք

Կտրել եմ 6 քառակուսի,որի կողմը 3 սմ էր։Կպցրել եմ իրար և ստացել խորանարդ։

1 քառակուսու մակերեսը հավասար է 3X3=9

6X9=54 խորանարդի մակերեսը

Եթե ես մեծահասակ լինեի․․․

Ես մի ավտոհրթիռ ունեի,որով սլանում էի տիեզերք։Մի օր գնացի տիեզերք և աստղեր հավաքեցի և բերեցի տուն։Նրանց սարքեցի կենդանի թռչուն և թռցնում էի տիեզերք իրենց ընկերների մոտ,որ իրենց ընկերներից կարոտը առնեն։ԵՎ նրանք հետ եկան սկսեցին խոսել ու պատմեցին տիեզերքի նորությունները։Երբ շատ ծերացա ես ունեի երկու երեխա,նոր ավտոհրթիռ գնեցի նրանց համար և իմ ավտոհրթիռը մնաց թանգարանում։

Ընտանեկան նախագծեր

https://arenkhazaryan.wordpress.com/2020/03/31/%d5%a1%d5%af%d5%ac%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%a6/https:

//arenkhazaryan.wordpress.com/2020/04/24/%d5%ae%d5%a1%d5%b2%d5%af%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%af/

https://arenkhazaryan.wordpress.com/2020/04/25/%d5%bd%d5%b6%d5%af%d5%b8%d5%be-%d5%b8%d6%82%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%bf/

https://arenkhazaryan.wordpress.com/2020/04/23/%d5%a6%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b3%d5%a1%d5%ac%d5%ab-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80/

https://arenkhazaryan.wordpress.com/2020/04/23/%d5%b0%d5%a5%d5%ae%d5%a1%d5%b6%d5%be%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

https://arenkhazaryan.wordpress.com/2020/04/16/%d5%bb%d6%80%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%b1%d5%a5%d6%80/

 

Թեստ

1. Գտիր այն թիվը, որը պարունակում է 4 հազարյակ, 7 տասնյակ և 8
միավոր
1)478  2)4078 3) 4708 4)4780։
2. Գտիր ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր հնգանիշ թվերի
գումարը:
1) 10099 2) 10010 3) 100098 4) 99
3. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի արտադրյալը, եթե արտադրիչներից
մեկը մեծացնենք 8 անգամ, իսկ մյուսը թողնենք նույնը:
1) կմեծանա 8 անգամ 2) կփոքրանա 8 անգամ
3) կփոքրանա 8-ով 4) կմեծանա 8-ով 5) նույնը կմնա:
4. Գտի՛ր 9729 թիվը 1000-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:
1) 9 2) 29 3) 729 4) 0
5. 6556 > 65*6 արտահայտության մեջ աստղանիշի փոխարեն ո՞ր թիվը
պետք է գրել, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն:
1) 6 2) 7 3) 8 4) 4 5) 5:
6. Ո՞ր շարքում են թվերը դասավորված աճման կարգով:
1) 1345, 1356, 1467, 1678
2) 6976, 6965, 6854, 6010
3) 4343, 5787, 1563, 8921
4) 5257, 5563, 6739, 352
5) 8276, 8735, 3459, 9988:
7. 120 թվի 5/6 մասը կլինի
1)52 2) 144 3) 100 4) 20 5) 2
8. 64 սմ պարագիծ ունեցող քառակուսու կողմի երկարությունը կլինի
1) 6 2) 8 3) 32 4) 16:
9. 616 * 50- 84210 ։ 70+163 արտահայտության արժեքը կլինի
1) 29434 2) 29400 3)29760 4) 29597

10. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով.
առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր
անդամը հավասար է իր նախորդի և 3 թվի գումարի
կրկնապատիկին: Գրիր այդ հաջորդականության հինգերորդ
անդամը:1,8,22,50,106
11. Գրիր ամենամեծ քառանիշ թիվը, որը բաժանվում է և՛ 5-ի, և՛ 2-ի :9990
12. Քառակուսու մակերեսը 49 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր
քառակուսու պարագիծը։S=49 P=?,AB=BC=CD=DA=7,P=7X4=28
13. Տրված թվայն հաջորդականությունում օրինաչափություն գտիր և
գրիր հաջորդ թիվը:
10, 18, 26, 34, 42,50։Հաջորդականության օրինաչափությունը 8 միավոր ավելանում է հաջորդ թվին։
14. Քառակուսի հողամասի երեք կողմը շրջապատված է 48 մետր
երկարություն ունեցող ցանկապատով։ Գտե՛ք հողամասի
մակերեսը։AB+BC+CD=48մ,AB=48:3=16,S=16X16=256
15. Ուղղանկյան լայնությունը 26 սմ է, իսկ երկարությունը 2 անգամ
մեծ է լայնությունից: Գտիր այդ ուղղանկյան պարագիծը։AB=26սմ, BC=26սմX2=52սմ,P=52սմx2+26սմx2=104սմ+52սմ=156 սմ
16. Արկղում կար 30 միատեսակ գնդակ։ Արկղից հանեցին դրանց 5/6
մասը։ Քանի՞ գնդակ մնաց արկղում։30։6X5=25,30-25=5

Ընտանեկան ճամփորդություն

20200531_132032 (1)

Երեկ ընտանիքով գնացինք Արայի լեռ,որտեղ գտնվում է Ծաղկեվանքի մատուռը։Ամեն տարի մենք դասարանով բարձունք ենք հաղթահարում Հանրապետության օրը։Քանի որ տանն ենք,ընտանիքով գնացինք։Մատուռը մարդաշատ էր, ճանապարհը քարքարոտ էր,բայց հետաքրքիր։Հեռադիտակով ուսումնասիրեցի տարածքը,դիմացը երևում էր Արարատը։received_253495679078474

Թեստ 1

 

 1. Ո՞ր թվին է համապատասխանում  8 հազ+7տ+5մ   կարգային գումարելիների գումարին։

1)875                            2)8075

3)8705                         4)8750

 1. Ամբողջ ճանապարհի     (2/5) մասը անցնելուց հետո ո՞ր  մասը կմնա անցնելու։

1)     (1/5)                      2)   (5/3)

3)      (3/5)                    4)    (2/7)

 1. Ո՞ր շարքի կոտորակներն են դասավորված  նվազման կարգով։

1) , , ,            1/5, 8/5, 18/5, 18/5

2)         2/10, 2/15, 2/50, 2/55

3)               7/5, 4/5, 2/5, 9/5

4)          1/15, 8/15, 12/15, 2/15

 1. Գտիր 7896-ը 10-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը։

1)6             2)96

3)896         4)2

 

 1. Ո՞ր պատկերի   (5/8) մասն է գունավորված։

1)                                                                            2)

 

3)                                               4)

 

6. 6 կմ 75 մ-ն արտահայտիր  մետրերով։

1)675մ       2)6075

3)81մ          4)135մ

 1. Քանի՞ րոպե է  (5/6) ժամը։

1)72ր      2)11ր

3)56ր    4)50ր

 1. Մեկ կիլոգրամի ո՞ր մասն է կազմում 1 գրամը։

1)      1/10                     2)      1/100

3)    1/1000                   4)     1/10000

 1. Թիվը 12-ի բաժանելիս   ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել։

1)1              2)11

3)6            4)12

 1. Որքանո՞վ կմեծանա  եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք  2 թվանշանը։

1)200-ով   2)2000-ով

3)2-ով    4)20000-ով

 1. Հաշվիր 3248։8- (6 x 240-5 x 240)+500=666 արտահայտության արժեքը։
 2. Երեք թվերի գումարը 880 է։ Դրանցից երկուսի գումարը  560 է։ Ո՞րն է երրորդ թիվը։880-560=320
 3. Հաշվիր 8 մ9սմ-59սմ=7մ 50սմ արտահայտության արժեքը։
 4. Գտիր 6սմ կողմով քառակուսու մակերեսի  (5/9) մասը:S=6X6=36,36:9X5=20
 5. Երեք իրար հաջորդող  բնական  կենտ  թվերի գումարը 225 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։225:3=75, 73, 75, 77
 6. Գտիր այն  թիվը, որը 9-ի բաժանելիս  քանորդում  ստացվում է 18, իսկ մնացորդում՝  6։ 18X9+6=168
 7. Եթե Աշոտի մտապահած թվին ավելացնենք  4-ի եռապատիկը, կստանանք  ամենափոքր եռանիշ թիվը։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Աշոտը։A+4X4X4=100,A=100-64=36

Хлеб

ЭТО БЫЛО ДАВНО СВЫШЕ ПЯТНАДЦАТИ ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД.. КОГДА НА ЗЕМЛЮ ПРИШЕЛ СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ И ХОЛОД, ЧЕЛОВЕКУ НЕЧЕГО БЫЛО ЕСТЬ. И ТОГДА ОН ВПЕРВЫЕ ЗАМЕТИЛ ПШЕНИЧНЫЙ КОЛОСОК. ЧТОБЫ ЗЕРНА БЫЛО УДОБНО ЕСТЬ, СМАЧИВАЛИ ИХ ВОДОЙ. ПОТОМ ЧЕЛОВЕК НАУЧИЛСЯ РАСТИРАТЬ ЗЕРНА В МУКУ. И ВОТ ОДНАЖДЫ В ОДНОЙ ИЗ КАМЕННЫХ ПЕЩЕР ЧЕЛОВЕК ОСТАВИЛ ГОРШОК С ПШЕНИЧНОЙ КАШЕЙ У ОГНЯ. ОГОНЬ НЕЗАМЕТНО ПОДКРАЛСЯ К ГОРШКУ. ГОРШОК НЕ ВЫДЕРЖАЛ ЖАРА И ЛОПНУЛ. ГРОХОТ РАЗБУДИЛ ЧЕЛОВЕКА. ОН ПОДБЕЖАЛ К КОСТРУ И УВИДЕЛ, ЧТО ЕГО ЕДА ПРЕВРАТИЛАСЬ В КАМЕНЬ. КОГДА КАМЕНЬ ОСТЫЛ, ЧЕЛОВЕК СТАЛ ОЧИЩАТЬ ЕГО И ВДРУГ ПОЧУВСТВОВАЛ НЕЗНАКОМЫЙ ЗАПАХ. ПОЛОЖИВ КУСОЧЕК В РОТ, ЧЕЛОВЕК ЗАЖМУРИЛСЯ ОТ УДОВОЛЬСТВИЯ. ТАК ЧЕЛОВЕК НАУЧИЛСЯ ПЕЧЬ ХЛЕБ.
 Դա եղել է  տասնհինգ հազար տարի առաջ,երբ ամբողջ Երկրով եկավ ուժեղ անձրև և ցուրտ,մարդը ուտելու ոչինչ չուներ։Այդ ժամանակ նա առաջինը նկատեց ցորենի հասկը։Ցորենը հեշտ ուտելու համար թրջեցին ջրով։Հետո մարդը սովորեց ցորենից ալյուր ստանալ։Մի անգամ մարդը ցորենի շիլան պատահաբար թողեց կրակի վրա։Կրակը աննկատ ընկավ ամանի մեջ։Ամանը չդիմացավ տաքությանը և պայթեց։
 К СЛОВАМ ВЫДЕЛЕННЫМ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ ПОДБЕРИТЕ СИНОНИМЫ.
К СЛОВАМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ ПОДБЕРИТЕ АНТОНИМЫ
ПОЛЬЗУЯСЬ ИНТЕРНЕТОМ,ПОПРОБУЙТЕ ОТВЕТИТЬ:
КАК У РАЗНЫХ НАРОДОВ НАЗЫВАЕТСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХЛЕБ?